มารยาทที่พึงมีเมื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นสังคมออนไลนขนาดใหญ่ ที่สามารถพูดคุย ติดต่อสื่อสารและเข้าใช้งานได้ทั่วทั้งโลก เปรียบเสมือนเป็นสังคมๆหนึ่งที่เราควรจะรักษามารยาทในการเช้าสังคมเหมือนกับในชีวิตจริง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะตามมา มารยาทอันพึงมีเมื่อต้องใช้อินเตอร์เน็ตมีดังนี้

  1. ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตกระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม เช่น เพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น, เพื่อล่วงละเมิดทางเพศ หรือทำการใดๆให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน เป็นต้น
  2. ไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำการปลอมแปลงข้อมูลนั้นๆ
  3. ควรปฏิบัติตามกฎของเว็บไซต์ต่างๆที่เข้าไปใช้บริการ เพราะแต่ละเว็บจะมีกฎและข้อปฏิบัติที่ต่างกัน
  4. ไม่นำรหัสผ่านการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไปบอกกล่าว ให้คนอื่นได้รับรู้ แม้กระทั่งคนสนิท เพราะนั่นก็ถือว่าไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกัน
  5. ห้ามทำตัวเป็นแฮกเกอร์เพื่อเจาะเข้าระบบของผู้อื่น และไม่ควรไปท้าทายให้ผู้อื่นเจาะเข้าระบบของตัวเองด้วย
  6. รักษาข้อมูลล็อกอินต่างๆไว้เป็นอย่างดี ไม่นำไปเผยแพร่หรือเก็บเอาไว้บนอินเตอร์เน็ต
  7. ไม่แอบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือโปรแกรมต่างๆของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. หากพบว่ามีผู้กระทำผิด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการทันที
  9. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เมื่อมีการพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ต