พ.ย. 22

โทรโข่งแปลภาษา Megaphoneyaku จากญี่ปุ่น

โทรโข่งแปลภาษา Megaphoneyaku เป็นผลงานการพัฒนาจาก Panasonic ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อช่วงน้ำท่วมหนักญี่ปุ่นในปี 2014 ทำให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานญี่ปุ่นเจอกับปัญหาการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ที่ตกค้างอยู่ในสนามบินนั่นเอง และตอนนี้โทรโข่งแปลภาษาก็กำลังอยู่ในช่วงทดสอบที่ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

การใช้งาน Megaphoneyaku คือ จะมีการประกาศผ่านโทรโข่งเป็นภาษาญี่ปุ่น จากนั้นจะมีการทวนคำประกาศเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกครั้ง และคำประกาศก็จะถูกแปลเป็นอีก 3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ถือเป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าสมควรนำมาใช้ในท่าอากาศยานเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ก็จะสามารถสื่อสารกันให้รู้เรื่องได้ทันท่วงที

Megaphoneyaku